Kleine tuin. Mooie tuin (deel 2)

Rond terras bij de vijver. Als concept voor het ontwerp is vijver gekozen/
Kleine tuin. Mooie tuin! (deel 1)
16/03/2018
groot blad is zeer geschikt om in kleine tuinen te gebruiken
Kleine tuin. Mooie tuin (deel 3)
13/04/2018
door een hoger element op de voorgrond ontstaat perspectief waardoor de tuin groter lijkt

Hoe maak je van een kleine tuin een mooie tuin? (deel 2)

Kleine tuin met een concept wordt een mooie tuin
Een kleine tuin biedt goede kansen om er een mooie en fijne tuin van te maken. In de eerste blog van deze reeks beschreef ik dat al. Samenvattend; een kleine tuin krijgt een sterke uitstraling als het je lukt om een concept/een idee als basis te nemen en alles in de nieuwe tuin in dienst te stellen van dit concept. Dit staat garant voor eenheid en een bijzondere tuin waar je jaren van kunt genieten.

Hoe laat je een kleine tuin groter lijken?
Door te spelen met lijnen en effecten heeft een goede ontwerper verschillende mogelijkheden ter beschikking om de beleving van een ruimte optisch te veranderen. Met ‘optisch’ bedoel ik datgene wat je ogenschijnlijk waarneemt. Zo kan een ruimte groter, langer of breder lijken dan hij daadwerkelijk is. Deze effecten kunnen sterk zijn en het grappige is dat ze soms zelfs in het ‘papieren’ ontwerp zichtbaar zijn. Je kunt het effect in de tuin ook al zien als je simpelweg een lange plank in de tuin legt. Of hij parallel aan de achtergevel of haaks erop ligt, is een zichtbaar ander resultaat. Verbeeld de toekomstige plaats van een boom in de tuin door een omgekeerde bezemsteel in de grond te steken; het effect van perspectief (zie verder) wordt duidelijk.

Tips om de tuin optisch te veranderen!
Het optisch veranderen van de ruimte in de tuin is natuurlijk een illusie; de tuin wordt er qua vierkante meters echt niet groter op. Soms is het toch prettig met illusies te leven, dus waarom hier niet……?! Hoe je je tuin daadwerkelijk groter, dieper of juist breder te laten lijken, kan als een aantal ‘tips en trics’ worden weergegeven.

Tip 1 Hoe ‘maak’ ik mijn tuin breder of langer?
Door de lijnen/vlakken van het ontwerp in de breedte of juist in de lengte te leggen, wek je al snel de illusie dat een tuin respectievelijk breder of langer is. Hoe langer je deze lijnen of vlakken maakt des te sterker het effect. Accentueer je de vlakken nog eens met haagjes of banken die in dezelfde richting georiënteerd zijn, dan wordt effect nog verder vergroot.

Hoe laat ik een tuin breder lijken?  schema om een tuin langer te laten lijken door gebruik van lengte lijnen

De linker tuin wordt breder ervaren dan hij is terwijl de rechter tuin langer lijkt

Tip 2 Hoe laat ik mijn tuin lijkt dieper?
Wil je graag dat je tuin dieper lijkt dan hij daadwerkelijk is dan heb je een aantal trucs voor handen. Hoe meer je ervan op een goede manier in het ontwerp verwerkt des te groter het effect.

2.1 zet iets op de voorgrond en je tuin lijkt dieper!
Door een hoger element op de voorgrond te zetten, lijkt alles wat daarachter staat verder weg. Je creëert perspectief. Los daarvan ziet de tuin er veel interessanter uit dan wanneer je alles langs de ‘veilige’ zijkant opbouwt. Dat hogere element kan van alles zijn; een kleine boom, een hoger siergras, een vogeldrinkschaal op een zuil.

schematische weergave om een tuin door perspectief groter te laten lijken
 Door een hoger element op de voorgrond te plaatsen ontstaat perspectief. De tuin zal er dieper door lijken

2.2 Het coulissen effect is een oplossing om een tuin dieper te ervaren
Dit is een begrip uit de toneel wereld. De lange gordijnen die aan weerszijde van het toneel hangen, hangen daar niet voor niets. Ze scheppen de illusie dat de ruimte er achter dieper is dan in realiteit. Dit kun je ook in de tuin gebruiken. Zet bijvoorbeeld dwarshagen in elkaars verlengde met een opening ertussen. Kijk je tussen de hagen door, dan lijkt alles erachter verder weg. Deze truc zie je heel veel in klassieke tuinen toegepast.

schema met coulissen om een tuin groter te laten lijken.

Door het beeld in te sluiten tussen dwars-elementen heb je de indruk dat de tuin dieper is. Hoe hoger deze elementen zijn des te groter is het effect.

2.3 Schuine lijnen bieden een verruimend effect
Schuine lijnen zijn langere lijnen. Het oog volgt altijd onbewust een lijn. Als je dus  schuin op de gevel staande lijnen gebruikt, dan zal het oog die lange lijnen volgen. Onbewust wordt er geregistreerd dat je er langer over doet om van het begin naar het eind te kijken, dus dat de ruimte kennelijk groter is. Dit effect werkt goed, maar zelf pas ik het weinig toe omdat het snel wat gekunsteld lijkt. Wanneer er in de gevel van een huis echter een schuine zijde is, dan wordt het logisch om een schuine lijn in de tuin te introduceren met het verruimende effect als bonus.

schema om een tuin door schuine lijnen groter te laten lijken

Een schuine lijn is een langere lijn en daardoor zal de afstand groter ervaren worden

2.3 Door een langere wandeling lijkt je tuin groter
Ook in een kleine tuin kun je een wandeling maken. Zorg dat je langs de grenzen van je perceel kunt wandelen en je waant jezelf, sterk uitgedrukt, een groot grondbezitter! Zou je maar een kort pad vanaf de keukendeur tot het terras achter in de tuin gemaakt hebben dan kun je maar een klein stukje lopen en kom je nooit bij de grenzen van je tuin. Je ervaart dan nooit hoe groot het daadwerkelijk is. Een bijkomend voordeel is dat er op deze manier onderhoudspaden ontstaan die het snoeien van je hagen gemakkelijk kunnen maken.

schema om een wandeling door je tuin te kunnen maken waardoor hij groter ervaren wordt

Een wandeling langs de perceelgrenzen laat je ervaren hoe groot je tuin is

Dit zijn wel de belangrijkste ‘tips en trics’ om een tuin groter te laten lijken dan hij echt is. Maar er zijn er nog meer. Je kunt ze natuurlijk zelf toepassen, maar vaak is het beter een ontwerper te vragen zodat je tuin daadwerkelijk een eenheid wordt en geen verzameling van losse elementen.

Deel 3 van deze blog volgt half april 2018 en zal gaan over beplanting van een kleine tuin

 

© Oxalis tuinontwerpen 29 maart 2018

Delen wordt gewaardeerd!